ครม.อนุมัติตั้งกองทุนร่วมลงทุนSMEงบ25,000ล.

ครม.อนุมัติตั้งกองทุนร่วมลงทุนSMEงบ25,000ล.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม เพื่อให้เอสเอ็มอีแข็งแกร่งใช้วงเงินกว่า 25,000 ล้านบาท

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือ เวนเจอร์ แคปปิตอล ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SME มีความแข็งแกร่ง ด้วยเงินกองทุนกว่า 25,000 ล้านบาท โดยเบื้องต้นภาครัฐจะใช้วงเงินจัดตั้งกองทุนประมาณ 500 ล้านบาท เพื่อเข้าไปร่วมลงทุนจาก SME ขณะที่ภาพรวมนั้น รัฐบาลจะเข้าร่วมลงทุนในส่วนของวงเงิน 25,000 ล้านบาท อยู่ที่ประมาณร้อยละ 10-50 เพื่อให้เอกชนมีทุนในการขยายกิจการ โดยมีคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพิจารณา ทั้งนี้ คาดว่าจะสรุปขั้นตอนสามารถตั้งกองทุนร่วมลงทุน เพื่อเดินหน้าดำเนินการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558