สถาบันอาหาร มองตลาดส่งออกจีนเติบโตดี

สถาบันอาหาร มองตลาดส่งออกจีนเติบโตดี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันอาหาร มองตลาดส่งออก จีน เวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรัสเซีย ปี 58 เติบโตดี

นายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เปิดเผยว่า ในปี 2558 คาดว่าตลาดส่งออกอาหารที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น ได้แก่ จีน เวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรัสเซีย โดยตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่ มีกำลังซื้อเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  แต่ผลผลิตอาหารกลับไม่เพียงพอ รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการในประเทศ ส่งผลให้จีนมีแนวโน้มขาดดุลการค้าอาหารเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่เวียดนามเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีผู้บริโภคหลายระดับ และนิยมสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทย รวมทั้งเป็นฐานการแปรรูปสินค้าอาหารสำคัญของภูมิภาค ด้านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเมืองท่ากระจายสินค้าอาหารฮาลาลสู่ประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะแรงงานเอเชียใต้และอาเซียน สำหรับการส่งออกไปรัสเซียเป็นตลาดอาหารขนาดใหญ่ มีกำลังซื้อสูง โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่านำเข้าสูงกว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี โดยช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมที่ผ่านมา ไทยส่งออกมีมูลค่าเฉลี่ย 700 ล้านบาทต่อเดือน หรือขยายตัวเฉลี่ย 3 เดือน เท่ากับร้อยละ 38