ขนส่งทางบกวอนรถบรรทุกงดขนส่งสินค้าปีใหม่

ขนส่งทางบกวอนรถบรรทุกงดขนส่งสินค้าปีใหม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขนส่งทางบก วอน ช่วงปีใหม่งดขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก หวังลดการจราจรแออัด เข้ม คนขับรถสาธารณะ “แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์”

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ขอร้องผู้ประกอบการเอสเอ็มอี งดการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกช่วงเทศกาลปีใหม่ และได้ขอความร่วมมือกับสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ให้หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 ทั้งนี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางเวลากลางคืน หรือ ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ขับขี่จะมองเห็นรถที่จอดในทางเดินรถได้ชัดเจน ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ให้ผู้ขับขี่ซึ่งจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางเปิดโคมไฟเล็ก โคมไฟท้ายและไฟส่องป้ายทะเบียนรถด้วย และในกรณีที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ของรถขัดข้องจนต้องจอดรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องจอดรถไม่กีดขวางการจราจร และต้องแสดงเครื่องหมายทำด้วยแผ่นโลหะ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ติดด้วยแถบสะท้อนแสง พื้นสีขาว ขอบสีแดง มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำหัวท้ายมนอยู่บนพื้นสีขาวในแนวดิ่งพร้อมขาตั้ง หรือสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน หรือสีขาว ติดอยู่หน้ารถทั้งด้านซ้ายและด้านขวา และไฟสัญญาณกระพริบสีแดง หรือสีเหลืองอำพันติดอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ นอกจากจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แล้ว ยังต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ให้เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมรถโดยสารสาธารณะให้มีความพร้อมใช้งาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้งเข้มงวดตรวจสอบพนักงานขับรถ โดยพนักงานขับรถ “แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์”