กรอ.ชวนร่วมโครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน

กรอ.ชวนร่วมโครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน

กรอ.ชวนร่วมโครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรอ. แนะผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ขอสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ ระบุตั้งแตปี 2515 ให้วงเงินจำนองแล้ว 4.3 ล้านล้านบาท

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรอ. ได้กระตุ้นให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ นำเครื่องจักรของตนเอง เข้ามาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรกับกรมฯ เพื่อนำใบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ กรอ. ได้ดำเนินโครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนตั้งแต่ปี 2515 แต่พบว่ามีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวนน้อยมาก ประมาณร้อยละ 10 โดยมียอดผู้ประกอบการจดทะเบียนจำนวน 55,670 ราย เครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว 790,123 เครื่อง มีเครื่องจักรที่ได้จดจำนองไว้แล้ว 866,277 เครื่อง วงเงินจำนองเครื่องจักรจำนวน 4.3 ล้านล้านบาท โดยในปี 2557 อุตสาหกรรมที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรสูงสุด คือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากโลหะ 187 ราย จำนวนเครื่องจักร 846 เครื่อง รองลงมาคือ เครื่องจักรการเกษตร 124 ราย จำนวนเครื่องจักร 124 เครื่อง

ทั้งนี้ กรอ. จึงแนะนำผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อสามารถนำเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยทุกอุตสาหกรรมสามารถนำเครื่องจักรจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้ทุกประเภท อาทิ อุตสาหกรรมน้ำแข็ง อาหารสำหรับสัตว์ ผลิตสุราหรือเบียร์ เครื่องนุ่มห่ม เหล็ก สวนสนุก เป็นต้น ยกเว้นอุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจากไม่มีสถานที่ตั้งชัดเจนแชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook