CIMB ห่วงสงครามค่าเงินทำหลุด 36 บาท

CIMB ห่วงสงครามค่าเงินทำหลุด 36 บาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

CIMB แนะกระตุ้น ศก. ใช้นโยบายการคลังขับเคลื่อน เร่งเบิกจ่าย หวั่น ศก.โลกผันผวน ทุนไหลออก ต้นเหตุเกิดสงครามค่าเงินอาจทำบาทไทยอ่อนหลุดกรอบ 36 บาท

นายอมรเทพ จาวะลา หัวหน้าส่วนวิจัย เศรษฐกิจและตลาดการเงิน สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้เพียงนโยบายดอกเบี้ย แต่ควรต้องเร่งการลงทุนจากภาครัฐ ใช้นโยบายการคลังเป็นตัวขับเคลื่อน เร่งการเบิกจ่าย ซึ่งมองว่าจะช่วยเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ในปี 2558 พร้อมกันนี้ ภาครัฐต้องแก้ไขปัญหาการส่งออกที่ประสบปัญหา ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ดูแลค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในขณะนี้ให้เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อไม่ให้ไทยสูญเสียความสามารถการแข่งขันด้านการส่งออก โดยควรใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน สนับสนุนผ่อนปรนข้อจำกัดให้ผู้ลงทุนไทย นำเงินออกไปลงทุนตลาดต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เงินบาทอยู่ในทิศทางที่อ่อนค่าได้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ไม่ควรแทรกแซงในเรื่องของค่าเงิน   


ทั้งนี้ นายอมรเทพ กล่าวว่า หากไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในขณะที่การส่งออกยังประสบปัญหา อาจทำให้เกิดมูลค่าสินทรัพย์ด้อยลงเมื่อเทียบกับต่างประเทศ และอาจส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย ทำให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออก ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวน อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสงครามค่าเงิน ซึ่งไทยอาจเป็นผู้เริ่มในภูมิภาคอาเซียน และอาจทำให้เงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าแรงหลุดกรอบไปที่ 36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้