นายกฯ ถก กพช.ดูโครงสร้างพลังงานจันทร์นี้

นายกฯ ถก กพช.ดูโครงสร้างพลังงานจันทร์นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี ประชุม กพช. ถกโครงสร้างราคาพลังงาน จันทร์นี้ โดยปรับอัตราภาษีสรรพสามิตกลุ่มเบนซิน-ดีเซล ใกล้เคียงกัน

การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่จะมีขึ้น ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 คาดว่าจะมีการเสนอถึงแนวทางการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ให้มีการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันของกลุ่มเบนซินและดีเซล ให้ใกล้เคียงกัน โดยจะเก็บภาษีดีเซลเพิ่มขึ้นจาก 0.75 บาทต่อลิตร เป็น  4 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 จะปรับลดภาษีลง จาก 5.04 บาทต่อลิตร เหลือ 3.60 บาทต่อลิตร ส่วน แก๊สโซฮอล์ E20 ปรับลดภาษีจาก 4.48 บาทต่อลิตร เหลือ 3.20 บาทต่อลิตร ซึ่งโครงสร้างราคาน้ำมันใหม่ คาดว่าราคาของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จะสูงกว่าน้ำมันดีเซล ประมาณ 3-4 บาทต่อลิตร สูงกว่าแก๊สโซฮอล์ 91 ประมาณ 1-2 บาทต่อลิตร และสูงกว่าแก๊สโซฮอล์ E20 ประมาณ 3-4 บาทต่อลิตร ซึ่งหากกำหนดโครงสร้างราคาน้ำมันได้
ในลักษณะดังกล่าว จะทำให้สัดส่วนการใช้น้ำมันอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นการช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!