คลังเผยหนี้สาธารณะคงค้างต.ค.46.50%ของGDP

คลังเผยหนี้สาธารณะคงค้างต.ค.46.50%ของGDP

คลังเผยหนี้สาธารณะคงค้างต.ค.46.50%ของGDP
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลังเผยหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557 แตะระดับ ร้อยละ 46.50 ของ GDP ลดลงสุทธิ 50,235.85 ล้านบาท

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557 พบว่ายอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 มีจำนวน 5,640,578.26 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 46.50 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3,953,816.70 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,083,993.76 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 592,319.60 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 10,448.20 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 50,235.85 ล้านบาท