คลังเผยหนี้สาธารณะคงค้างต.ค.46.50%ของGDP

คลังเผยหนี้สาธารณะคงค้างต.ค.46.50%ของGDP

คลังเผยหนี้สาธารณะคงค้างต.ค.46.50%ของGDP
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงการคลังเผยหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557 แตะระดับ ร้อยละ 46.50 ของ GDP ลดลงสุทธิ 50,235.85 ล้านบาท

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557 พบว่ายอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 มีจำนวน 5,640,578.26 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 46.50 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3,953,816.70 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,083,993.76 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 592,319.60 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 10,448.20 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะลดลงสุทธิ 50,235.85 ล้านบาท

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook