ไทยเร่งแก้กฎหมายการค้าเชื่อมโยงศก.ชายแดน

ไทยเร่งแก้กฎหมายการค้าเชื่อมโยงศก.ชายแดน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ไทยเร่งแก้กฎหมายกรมศุลกากร อำนวยความสะดวกทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้า คาดให้สัตยาบันความร่วมมือทันประชุม GMS

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ GMS จะมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญของแผนงาน GMS ในช่วงที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับรองให้ความเห็นชอบ เช่น การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การจัดตั้งสมาคมการรถไฟของประเทศลุ่มแม่น้ำโขง การดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีการให้สัตยาบันถึงการดำเนินการตามความตกลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้กฎหมายในประเทศให้รองรับ เช่น กฎหมายของกระทรวงคมนาคม กฎหมายของกรมศุลกากรในการรับรองสินค้าผ่านแดน เพื่ออำนวยความสะดวกการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ และ กระตุ้นการค้าขายในชายแดนที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเติบโตมากขึ้น โดยคาดว่าไทยจะสามารถแก้กฎหมายนำเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสามารถให้สัตยาบันครบทุกภาคความร่วมมือก่อนการประชุม GMS ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!