ตลท. ตั้งเป้า IPO ปี 58 เพิ่ม 2.5 ล้านบาท

ตลท. ตั้งเป้า IPO ปี 58 เพิ่ม 2.5 ล้านบาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตลท. ตั้งเป้า IPO ปี 58 เพิ่ม 2.5 ล้านบาท เน้นเพิ่มบริษัทจดทะเบียนใหม่ ใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงแผนการดำเนินงาน ในปี 2558 ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าตลาดรวมจากหลักทรัพย์เข้าใหม่ IPO  รวม 250,000 ล้านบาท และมูลค่าระดมทุนเพิ่มใน ตลท. อีก 130,000 ล้านบาท โดยเน้นเพิ่มบริษัทจดทะเบียนใหม่ ใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมคือ ขนส่งและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและสุขภาพ พลังงานทางเลือก เกษตรและอาหาร รวมถึงการรับบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมกันนี้ ตั้งเป้าหมายว่า ในปี 2563 จะเพิ่มมูลค่าตามราคาตลาด หรือ มาร์เก็ตแคป เป็น 30 ล้านล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 15 ล้านล้านบาท

สำหรับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหุ้นจะเพิ่มปริมาณการซื้อขายเป็น 52,000 ล้านบาทต่อวัน เพิ่มจำนวนผู้ลงทุนใหม่อีก 95,000 ราย จากปีนี้ที่ 9 เดือนแรก มีนักลงทุนหน้าใหม่แล้ว 82,000 ราย สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ทั้งปี จำนวน 80,000ราย และเพิ่มสัญญาการซื้อขายตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็น 190,000 สัญญาต่อวัน