สภาผู้ส่งออกฯเผยภาพรวมส่งออก ต.ค. ดีขึ้น

สภาผู้ส่งออกฯเผยภาพรวมส่งออก ต.ค. ดีขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานสภาผู้ส่งออกฯ เผย ส่งออกไทย ต.ค. ปรับตัวดีขึ้น หลังตลาดหลัก CLMV การค้าชายแดนขยายตัว

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออกฯ) เปิดเผยว่า การส่งออกไทยเดือนตุลาคม 2557 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.97 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่า 20,164 ล้านเหรียญสหรัฐ อยู่ในรูปเงินบาท 6.45 แสนล้านบาท ปรับตัวขึ้น ร้อยละ 7.01 ขณะที่ภาพรวมการส่งออกช่วง 10 เดือนแรก (ม.ค.- ต.ค. ) ลดลง ร้อยละ 0.36 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่า 190,620 ล้านเหรียญสหรัฐ อยู่ในรูปเงินบาท 6.12 ล้านล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 6.40

โดยภาพรวมการส่งออกระยะ 10 เดือนเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวของตลาดหลัก ส่งผลให้การบริโภคการลงทุนเอกชนเพิ่มขึ้น โดยการส่งออกไปยังญี่ปุ่น ขยายตัว ร้อยละ 4.1 สหรัฐอเมริกา ขยายตัว ร้อยละ 6.4 และสหภาพยุโรป ขยายตัว ร้อยละ 8.5 ขณะที่ตลาดกลุ่ม CLMV ขยายตัว ร้อยละ 8.5 และยังมีการเติบโตต่อเนื่องจากการค้าชายแดนและผ่านแดน

ส่วนตลาดกลุ่มอาเซียน การส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ ขยายตัวสูงถึง ร้อยละ 29.1 จากการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขณะที่สินค้าที่ปรับตัวขึ้น อาทิ น้ำตาล ข้าว มันสำปะหลัง อารหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป