ศิวะพร นั่งผู้อำนวยการใหญ่ อสมท มีผลวันนี้

ศิวะพร นั่งผู้อำนวยการใหญ่ อสมท มีผลวันนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อสมท แจ้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้ง 'ศิวะพร ชมสุวรรณ' เป็นผู้อำนวยการใหญ่ เริ่มงานวันนี้ 1 ธ.ค.

นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT
แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้ นายศิวะพร ชมสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท และให้ อสมท ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปนั้น

บมจ.อสมท ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว โดย นายศิวะพร ชมสุวรรณ จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท
ตามสัญญาจ้างบริหารฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!