หอการค้าเชื่อยางข้าวปาล์มแข่งต่างปท.ได้

หอการค้าเชื่อยางข้าวปาล์มแข่งต่างปท.ได้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้าไทย แนะ จับตา ยางพารา ข้าว ปาล์ม เชื่อ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ชี้ ควรนำยางพารามาใช้ในประเทศมากขึ้น

นายอัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวในงานเสวนาวิชาการ ไทยกับการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่า สินค้าเกษตรที่ต้องจับตามากที่สุดขณะนี้ ได้แก่ ยางพารา ข้าว และปาล์ม เนื่องจากต้นทุนการผลิตเมื่อเทียบกับต่างประเทศยังไม่สามารถแข่งขันได้ เช่น ข้าวไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งทางการค้า อย่างเวียดนามแล้ว ยังมีราคาต้นทุนสูง เนื่องจากต้นทุนของปุ๋ยและยาฆ่าแมลงที่สูง ส่งผลให้กำไรต่อไร่ของไทยน้อยกว่าเวียดนาม ซึ่งมีกำไรต่อไร่ประมาณ 1,700 บาท ขณะที่ไทยมีกำไร ไร่ละ 1,100 บาท

นอกจากนี้ ด้านปัญหายางพาราไทยที่มีราคาตกต่ำ สาเหตุเพราะไทยเน้นส่งออกยางพารามากกว่านำมาใช้ในประเทศ ซึ่งหากดูจากผลการผลิตยางทั้งหมดอยู่ที่ 4 ล้านตันต่อปี โดยปัจจุบันนำส่งออก ร้อยละ 87 และใช้ในประเทศเพียงร้อยละ 13 ซึ่งที่ผ่านมาประเทศที่เคยนำเข้ายางพาราจากไทยในปริมาณมากๆ เช่นจีน ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และลดการนำเข้า จึงส่งผลให้ยางล้นตลาดและราคายางตกต่ำ ดังนั้นไทยควรที่จะปรับเปลี่ยนโดยการนำยางพารามาใช้ในประเทศมากขึ้น เพื่อลดผลผลิตยางพาราในตลาดโลก