มูลค่าซื้อขายหุ้นวันนี้ ต่างชาติซื้อ3พันล.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯแยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 13 ต.ค. 2554 (หน่วย: ล้านบาท)   นักลงทุน                ซื้อ                           ขาย                         สุทธิ สถาบัน                  1,733.88                  2,677.83                  -943.96 บัญชีบล.               3,389.66                  5,217.08                  -1,827.42 ต่างประเทศ           6,211.01                  3,184.62                  3,026.39 ในประเทศ            14,385.49                14,640.50                -255.02   มูลค่าการซื้อขายรวม 25,720.04 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด