ร.ฟ.ท.อนุมัติงบ400ล.เพิ่มศักยภาพขนส่งสินค้า

ร.ฟ.ท.อนุมัติงบ400ล.เพิ่มศักยภาพขนส่งสินค้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บอร์ด ร.ฟ.ท. อนุมัติงบ 400 ล้านบาท เพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางราง เทซีเมนต์เสริมทางลาดชันระบบรางที่ผ่านภูเขา

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ 300-400 ล้านบาท ในการเพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางราง โดยวงเงินดังกล่าวจะนำมาใช้ในการเทซีเมนต์เสริมทางลาดชันระบบรางที่ผ่านภูเขา นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องฝ่ายบริหารการรถไฟฯ อนุมัติจากบอร์ดกรณีวงเงินเกินกว่า 50 ล้าน เพื่อเปิดประมูลโครงการต่าง ๆ ในปี 2558

ทั้งนี้ สำหรับกรณีการสรรหาผู้ว่าการการรถไฟคนใหม่ แทน นายประภัสร์ จงสงวน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 2 ราย คือ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร อดีตผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่ง (บขส.) พล.อ.ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งหากผ่านการตรวจสอบจะดำเนินการเรียกตัวผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมาเจรจาผลตอบแทน โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในเดือนมกราคม 2558