ผู้เชี่ยวชาญอสังหาฯชี้ปี58ฟื้นจากรถไฟฟ้า10สาย

ผู้เชี่ยวชาญอสังหาฯชี้ปี58ฟื้นจากรถไฟฟ้า10สาย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์ ชี้ ปี 58 ธุรกิจฟื้น จากอานิสงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้า 10 สาย หลังมีการจองเก็งกำไรกว่า 50%

นางอัญพัชร์ ทรัพย์ยืนยง ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยถึง ภาพรวมของการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 ได้ชะลอตัวลง ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การเมืองที่ผ่านมา กระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้นักลงทุนและประชาชนเกิดความกังวลต่อเสถียรภาพ รวมถึงการบริโภคของประชาชนที่ชะลอลง จากภาวะหนี้ครัวเรือนสูง อย่างไรก็ดี ส่วนตัวเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่เกิดภาวะฟองสบู่เช่นที่เคยเกิดขึ้นในปี 2540 ที่ผ่านมา โดยสถานการณ์การเมืองจะเกิดเสถียรภาพกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 1-2 ปี 

ขณะที่แนวโน้มใน 2558 นางอัญพัชร์ กล่าวว่า การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จะฟื้นตัวได้จากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 10 สายทั่วกรุงเทพฯ ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นโอกาสของนักลงทุน โดยส่วนใหญ่ประชาชนจะจองคอนโดมีเนียมใหม่ ตามแนวโครงการรถไฟฟ้า เป็นการจองเพื่อการเก็งกำไรมากกว่าร้อยละ 50 ของนักลงทุนทั้งหมด เนื่องจากเป็นโอกาสในการลงทุนในระยะยาว ทั้งนี้ ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องระยะเวลา
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าดังกล่าว ที่อาจไม่เสร็จตามเวลา ทำให้ยอดการโอนเงินจองคอนโดมีเนียมไม่เป็นไปตามที่คาด แนะให้นักลงทุนศึกษาข้อมูลและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด