คค. ชง ครม. MOU รถไฟทางคู่ไทย-จีน

คค. ชง ครม. MOU รถไฟทางคู่ไทย-จีน

คค. ชง ครม. MOU รถไฟทางคู่ไทย-จีน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาในเชิงพาณิชย์ ก่อนเจราจรกับกองทัพเรือ ชง ครม. MOU รถไฟทางคู่ไทย-จีน

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเตรียมความพร้อมการพัฒนาเชิงพาณิชย์สนามบินอู่ตะเภาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการบินพลเรือน และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าแต่ละพื้นที่มีปัญหาอุปสรรคและมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะเดินทางไปการเจรจากับกองทัพเรือในฐานะเจ้าของพื้นที่ เช่น มีส่วนใดบ้างจะใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง ส่วนใดสามารถนำมาใช้พัฒนาด้านเชิงพาณิชย์และจะมีการก่อสร้างสิ่งใดบ้าง อย่างเช่นอาคารผู้โดยสารหรือจุดบริการผู้โดยสาร

ทั้งนี้ ทางกระทรวงคมนาคมได้มีการส่งหนังสือเพื่อดำเนินการขอเจรจากับกองทัพเรือแล้ว โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นจึงจะดำเนินการกำหนดวันที่จะเดินทางไปเจราจาเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือ

นางสร้อยทิพย์ ยังเปิดเผยถึงร่างความตกลงโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางหนองคาย-แก่งคอย-มาบตาพุด และ แก่งค่อย-กรุงเทพฯ ระยะทาง 867 กิโลเมตร ที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (MOU) ว่า ในวันนี้ กระทรวงคมนาคม ได้เสนอร่างความตกลงดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการแล้ว ซึ่งหากได้รับการพิจารณา ก็จะนำเรื่องเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เพื่อให้เกิดความรอบคอบด้านกฎหมาย จากนั้น กระทรวงฯ จะดำเนินการเตรียมร่าง MOU ทั้ง 2 ฝ่าย ลงนามความร่วมมือระหว่างไทยกับจีน ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามความร่วมมือได้ภายในสิ้นปีนี้

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ว่า ทาง กระทรวงคมนาคม ได้มีการเตรียมการจัดนิทรรศการไว้แล้ว ซึ่งจะมี 2 ส่วนด้วยกันคือบริเวณที่ 1.ท้องสนามหลวง 2.หน้ากระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนินนอก ภายใต้ชื่อ พระเจ้าอยู่หัวกับกระทรวงคมนาคม และอัครมหาราชาปิ่นฟ้าคมนาคม ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรม และนิทรรศการเกี่ยวกับการคมนาคม ให้เลือกชมเป็นจำนวนมาก