การบินไทยรับรางวัลCSR Recognition ปี57

การบินไทยรับรางวัลCSR Recognition ปี57
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัทการบินไทย รับรางวัล CSR Recognition ประจำปี 2557 ในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นางเพชรพริ้ง สารสิน ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัล CSR Recognition ประจำปี 2557 ประเภททั่วไปในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจาก นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมี นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการตาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลฯ และ นางภัทรียา เบญจพลชัย คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลฯ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม รางวัล CSR Recognition เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันธุรกิจเพื่อและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR Recognition ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!