จับตา ครม. ลงนามโครงการรถไฟจีน

จับตา ครม. ลงนามโครงการรถไฟจีน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุม ครม. วันนี้ คาดว่าจะมีการถกวาระลงนามโครงการรถไฟจีน และแผนลงทุนน้ำ 2 ล้านล้าน แก้ไขภัยแล้ง

การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ คาดว่าจะมีวาระที่สำคัญในการพิจารณาอนุมัติ คือ เรื่อง การลงนามความตกลงความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐ หรือ G2G กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนานรางมาตรฐาน 1.435 เมตร ใน 3 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงหนองคาย-นครราชสีมา-แก่งคอย ช่วงแก่งคอย-กรุงเทพฯ และช่วงแก่งคอย-ชลบุรี-มาบตาพุด ระยะทาง 867 กิโลเมตร

หลังจากนี้ หากที่ประชุมมีมติอนุมัติจะมีการจัดตั้งคณะทำงานเจรจากำหนดรายละเอียดเส้นทางเพื่อให้เริ่มดำเนินการศึกษาและออกแบบได้ในปี 2558 ก่อนจะเริ่มก่อสร้างในปี 2559 ขณะที่กรมชลประทานอาจจะเสนอยุทธศาสตร์การปรับรูปแบบน้ำแบบบูรณาการต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยแผนงานที่สำคัญนั้นจะเป็นการเสนอการผันน้ำโขง-เลย-ชี-มูล คาดว่าจะใช้วงเงินงบประมาณ 2 ล้านล้านบาท 

นอกจากนี้ อาจจะมีโครงการลงทุนฟลัดเวย์ฝั่งตะวันออกจากคลองเจ้าพระยาชัยนาทมายังคลองรังสิต เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอีกด้วย