ปลัดคค.เผยพัฒนาศูนย์คค.พหลโยธินมี2แนวทาง

ปลัดคค.เผยพัฒนาศูนย์คค.พหลโยธินมี2แนวทาง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงคมนาคม เผยพัฒนาระบบการเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณศูนย์คมนาคมพหลโยธิน มี 2 แนวทาง ขณะย้ายหมอชิตอยู่ระหว่างศึกษาออกแบบ

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงผลการประชุมผลการศึกษาการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณศูนย์คมนาคมพหลโยธินและการย้ายสถานีผู้โดยสารกรุงเทพฯ ว่า ที่ประชุมได้เสนอ 2 แนวทางในการพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณศูนย์คมนาคมพหลโยธิน ได้แก่ 1) การทำอุโมงค์เชื่อมโยงระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิตกับบริเวณสถานีกลางบางซื่อ และพื้นที่กม.11 2) การใช้รถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ทีในการเชื่อมต่อฯ โดยสาเหตุที่ต้องทำการเชื่อมต่อระบบบริเวณศูนย์คมนาคมพหลโยธิน เนื่องจากพื้นที่บริเวณย่านพหลโยธินเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ สามารถรองรับอาคารพาณิชย์และระบบการขนส่งทางบกได้ทุกรูปแบบ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นได้ในอนาคต ดังนั้นต้องมีการจัดสรรพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งตัวเลือกทั้ง 2 แนวทางนี้ ทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือสนข.จะต้องกลับไปศึกษาและกลับมารายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบอีกครั้ง

นอกจากนี้ ส่วนการย้ายสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ และการย้ายสถานีขนส่งเอกมัย ทางบริษัท ขนส่ง หรือ บขส. อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ และกลับมารายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบภายในเดือนธันวาคม 2557