สสว.เร่งยกระดับผู้ประกอบการสินค้าสุขภาพ

สสว.เร่งยกระดับผู้ประกอบการสินค้าสุขภาพ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สสว. เร่งยกระดับผู้ประกอบการสินค้าสุขภาพ ความงามไทย ขยายตลาดสู่อาเซียน ขณะที่อังกฤษให้ความสนใจเป็นพิเศษ

น.ส.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงามรายใหญ่จากประเทศอังกฤษให้ความสนใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามของไทย โดยเฉพาะผลิตภัฑณ์ดูแลสุขภาพและความงามที่ทำจากสมุนไพรจากกลุ่มโอทอป ซึ่งไทยมีความโดดเด่นสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ในตลาด โดยในเร็วนี้ผู้ประกอบจากประเทศอังกฤษจะมีกำหนดการเดินทางมาดูกิจการของผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าด้านสุขภาพและความงาม เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว บำรุงผม รวมถึงกลุ่มสินค้าที่ใช้ในกิจการสปา ซึ่งหากสามารถทำให้เกิดการร่วมลงทุนหรือเจรจาสั่งซื้อสินค้ากลุ่มนี้ของไทยได้ จะช่วยยกระดับผู้ประกอบการโดยเฉพาะขนาดกลางและรายย่อย (เอสเอ็มอี) ในห่วงโซ่อุปทาน (ซัพพลายเชน) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของไทยได้พัฒนาศักยภาพ และช่วยขยายตลาดสินค้าไทยไปสู่ภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงนอกภูมิภาค  

ทั้งนี้ สสว. อยู่ระหว่างรวบรวมผู้ผลิตที่มีศักยภาพด้านสินค้าสุขภาพและความงามในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานภายในปีนี้ และจะเร่งขยายโครงการอบรมไปยังภูมิภาคอื่นทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการกลุ่มสุขภาพและความงามที่มีกว่า 1,000 รายทั่วประเทศ ในช่วงต้นปี 2558