สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศที่เชียงรายเริ่มแล้ว

สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศที่เชียงรายเริ่มแล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เริ่มแล้ว สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้แนวคิด 'เปลี่ยนหัวคิด ก้าวไปสู่ชัยชนะ'

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้กำหนดแนวคิดภายใต้ “เปลี่ยนหัวคิด ก้าวไปสู่ชัยชนะ” เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับสมาชิกและผู้ประกอบการของไทย ให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะ SMEs

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!