มูลค่าซื้อขายหุ้นวันนี้ ต่างชาติขาย646ล้าน

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯแยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 3 พ.ย. 2554 (หน่วย: ล้านบาท)    นักลงทุน                ซื้อ                           ขาย                         สุทธิ   สถาบัน                  873.03                     1,403.89                  -530.85     บัญชีบล.               4,598.73                  4,898.89                  -300.16     ต่างประเทศ           4,234.45                   4,880.66                  -646.22     ในประเทศ            12,268.31                10,791.08                1,477.23      มูลค่าการซื้อขายรวม 21,974.52 ล้านบาท 

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด