มูลค่าซื้อขายหุ้นวันนี้ ต่างชาติซื้อ1.5พันล.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯแยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 1 พ.ย. 2554 หน่วย: ล้านบาท   นักลงทุน                ซื้อ                           ขาย                         สุทธิ  สถาบัน                   595.26                      3,008.76                 -2,413.51    บัญชีบล.               3,150.00                  3,112.50                  37.50    ต่างประเทศ            6,452.52                  4,889.15                  1,563.37    ในประเทศ             12,553.14                11,740.51                 812.63      มูลค่าการซื้อขายรวม 22,750.93 ล้านบาท  

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!