บรรยงชี้รัฐบาลต้องจริงจังแก้คอร์รัปชัน

บรรยงชี้รัฐบาลต้องจริงจังแก้คอร์รัปชัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'บรรยง พงษ์พานิช' ชี้ รัฐบาลต้องจริงจังในการแก้คอร์รัปชั่น ชะลอโครงการเสี่ยง ไม่ปล่อยให้เสียหายในอนาคต

จากการเสวนา Looking Forward อนาคตไทยปี 58 นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า โดยส่วนตัวเห็นว่า ปัญหาคอร์รัปชันของไทย ยัง*น่าห่วงมาก เพราะตัวเลขการคอร์รัปชันขยายตัวสูงขึ้น และมีการระบาดในวงกว้าง ซึ่งรัฐบาลถึงแม้ว่าจะเห็นความตั้งใจ และแน่วแน่ที่จะเเก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ห่วงความไม่จริงจัง หาก 1 ปี ของรัฐบาลปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ไขได้ อนาคตเศรษฐกิจของประเทศจะกลับมาชะลอตัวลงอีก เพราะปัจจัยที่จะเอื้อให้มีการคอร์รัปชันมีมาก โดยเฉพาะโครงการลงทุนของรัฐบาลเอง จึงต้องมีความจริงจังในการแก้ไขโครงการใดที่เอื้อต่อการคอร์รัปชันให้ชะลอและแก้ไขให้โปร่งใสก่อนเพื่อไม่ทำให้งบประมาณที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศรั่วไหล และหากปล่อยไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในอนาคต