เอกชนชี้ส่งออกไทยยังเผชิญการแข่งขันสูง

เอกชนชี้ส่งออกไทยยังเผชิญการแข่งขันสูง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ภาคเอกชน ชี้ ส่งออกไทยยังต้องเผชิญการแข่งขันสูง ควรเร่งพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อส่งออกโตต่อเนื่อง

จากการเสวนา Looking Forward อนาคตไทยปี 58 นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาคเอกชนจะต้องปรับตัวพร้อมรับกับการแข่งขันที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และต้องพร้อมที่จะเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ทั้งโรคระบาดและสงคราม ซึ่งอาจเกิดขึ้นที่ใดของโลกก็ได้ โดยประเทศไทยควรใช้เวลานี้ ที่รัฐบาลมีอำนาจเต็มปฏิรูประบบต่างๆ ให้เอื้อต่อการขยายตัวของการส่งออก ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศในอนาคต แต่ยอมรับว่า การจะทำให้ภาคส่งออกขยายตัวแบบก้าวกระโดดคงเป็นไปไม่ได้ หากประเทศไทยยังส่งออกสินค้าแบบเดิม ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยทางออกนั้นเห็นว่า จะต้องมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง ทำให้การส่งออกเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยไม่ต้องขยายตัวสูง