มูลค่าการซื้อขายหุ้นวันนี้ ต่างชาติขาย1.3พันล.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 8 พ.ย. 2554 (หน่วย: ล้านบาท)   นักลงทุน                ซื้อ                           ขาย                         สุทธิ สถาบัน                  1,297.63                  762.06                     535.57 บัญชีบล.               6,816.97                  3,971.59                  2,845.38 ต่างประเทศ           4,572.71                  5,902.62                  -1,329.91 ในประเทศ            12,287.00                 14,338.04               -2,051.04   มูลค่าการซื้อขายรวม 24,974.31 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด