หอการค้าเล็งตั้งคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร

หอการค้าเล็งตั้งคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาหอการค้าไทย จับมือ i-met เตรียมจัดตั้งคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร ให้คำแนะนำนักลงทุนที่สนใจเข้าไปลงทุนในเวียดนาม

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวในงานเสวนารู้ลู่ทางการลงทุนในเวียดนามกับความสำเร็จ...จากกูรู ว่า สภาหอฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย หรือ i-met (ไอ-เม็ท) จัดตั้งคลินิกธุรกิจพี่เลี้ยงอาสาสมัคร ภายใต้ "โครงการการนำธุรกิจไทยไปลงทุนในเวียดนาม" เพื่อให้คำแนะนำนักลงทุนที่สนใจไปลงทุนในเวียดนาม ซึ่งธุรกิจที่น่าสนใจเข้าไปลงทุน ได้แก่ ธุรกิจบริการ/ อาหาร/ โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะให้นักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนในเวียดนามมาเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา และแนะนำด้านการจัดการลงทุน กระบวนการจัดตั้งธุรกิจ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ให้กับนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนในเวียดนาม ซึ่งเบื้องต้นมีนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จผ่านการคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงแล้วจำนวน 10 ราย เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย/ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล/ ธนาคารกรุงเทพ สาขาโฮจิมินห์

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนในเวียดนามจะต้องศึกษากฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนักลงทุนต่างชาติได้