พาณิชย์คาดธ.ค.ได้ข้อสรุปแก้ไขพ.ร.บ.ต่างด้าว

พาณิชย์คาดธ.ค.ได้ข้อสรุปแก้ไขพ.ร.บ.ต่างด้าว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย ธ.ค. ได้ข้อสรุปแก้ไข พ.ร.บ.ต่างด้าว เชื่อเป็นประโยชน์ลงทุน

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พุทธศักราช 2542 ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ซึ่งได้เน้นส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ลดขั้นตอนการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ อำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจรายเดิม ภายในเดือน ธ.ค.นี้ จะสามารถสรุปผลการศึกษาได้ทั้งหมด

โดยจะจัดอันดับความสำคัญเป็นกรณีเร่งด่วน ในการทบทวนปรับปรุงกฎหมายให้เอื้ออำนวยต่อการผลักดันการค้า ลดอุปสรรคเกี่ยวกับการลงทุน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจในอนาคต

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!