ประธานส.อ.ท.เชื่อเศรษฐกิจไทยปี58ดีขึ้น

ประธานส.อ.ท.เชื่อเศรษฐกิจไทยปี58ดีขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'สุพันธุ์ มงคลสุธี' ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เชื่อ ศก. ปีหน้าดีขึ้น หลัง รบ. เดินหน้าโครงการเต็มที่ อาจโตได้ 4%

จากการจัดสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทย ภายใต้การปฏิรูปประเทศ” นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากได้หารือกับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไปแล้ว ต่างมีความมั่นใจในเศรษฐกิจไทย แม้เศรษฐกิจในปีนี้จะเติบโตไม่มาก แต่หากรัฐบาลสามารถเดินหน้าโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างพื้นฐาน และลดอุปสรรคการลงทุน เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณเข้าสู่ระบบ น่าจะทำให้เศรษฐกิจไทย ในปีหน้าเติบโตได้ร้อยละ 4

ขณะที่รัฐบาลจะต้องเร่งผลักดันการส่งออก แม้ว่าในปีหน้าตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป อาจจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่ภาคเอกชนเชื่อว่า ตลาดอาเซียนในหลายประเทศ มี จีดีพี เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทย ต้องเร่งผลักดันให้ผู้ส่งออกไทยเข้าไปเปิดตัวสินค้าและขยายการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียนให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการลดต้นทุน การจัดระบบของสินเชื่อของสถาบันการเงิน ดังนั้น จึงเชื่อว่า ในปีหน้าโอกาสที่เศรษฐกิจจะเติบโตได้ แม้จะต่ำกว่าประเทศในอาเซียนก็ตาม เพราะในเวลานี้ เอกชนต่างมีความเชื่อมั่นในรัฐบาล เพราะรัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชนเสนอปัญหา และหาทางแก้ปัญหา จึงเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนมีกำลังใจที่จะลงทุนและขยายการค้า