กนอ. แจงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

กนอ. แจงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กนอ. แจง ความคืบหน้าผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงาน SVI ไม่เกินค่า พร้อมเฝ้าระวัง

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัท เอสวีไอ (SVI) จำกัด (มหาชน) ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา กนอ. ได้ประสานให้ความช่วยเหลือไปยังสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้จัดส่งรถ Mobile Unit ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไปยังพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ซึ่งได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยได้เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวัดต่าง ๆ มายังศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. สำนักงานใหญ่ 

ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ ก๊าซโอโซน ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน และก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่ปราศจากมีเทน ทั้งหมดแสดงผลไม่เกินค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds ; VOCs) ตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ของกรมควบคุมมลพิษในบรรยากาศโดยทั่วไป ผลการตรวจวัดทั้งสิ้น 19 พารามิเตอร์ ซึ่งไม่เกินค่าเฝ้าระวัง