มูลค่าซื้อขายหุ้นวันนี้ ต่างชาติขาย769ล้าน

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯแยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 28 พ.ย. 2554 (หน่วย: ล้านบาท)   นักลงทุน                 ซื้อ                           ขาย                         สุทธิ สถาบัน                  1,192.69                806.28                   386.41 บัญชีบล.               3,858.52                3,567.74                290.79 ต่างประเทศ          4,148.00                4,917.24                -769.24 ในประเทศ             9,765.42                9,673.38                92.04 มูลค่าการซื้อขายรวม 18,964.64 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของหมวด การลงทุน-หุ้น

ดูหมวด การลงทุน-หุ้น ทั้งหมด