โฆสิตแนะธุรกิจSMEsพัฒนาตนเอง

โฆสิตแนะธุรกิจSMEsพัฒนาตนเอง

โฆสิตแนะธุรกิจSMEsพัฒนาตนเอง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

'โฆสิต' แนะ ธุรกิจ SMEs พัฒนาตนเอง ปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้า จี้รัฐดูแลอย่ารอพึ่งเอกชนขนาดใหญ่

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากนี้ผู้ประกอบการ SMEs ต้องช่วยเหลือตนเองด้วยการใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เข้ามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งต้องมีการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้มากขึ้น นอกจากนี้ ต้องมีการบริหารจัดการคนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากที่สุด และต้องมีการจัดการด้านตลาดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายโฆษิต กล่าวว่า รัฐบาลควรดูแลสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดกลาง เพราะจะเป็นฐานสำคัญทำให้เศรษฐกิจเติบโต เพิ่มการจ้างงาน เพราะหากรอพึ่งเอกชนขนาดใหญ่ไม่กี่บริษัทแม้จะส่งผลดีด้านเศรษฐกิจ แต่อาจสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับเศรษฐกิจไทยมากยิ่งขึ้น แต่หากรอพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติก็มีความเสี่ยง เพราะเมื่อเข้าสู่การประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) นักลงทุนจะมีตัวเลือกประเทศที่จะลงทุนมากขึ้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook