หอการค้าเตรียมจัดสัมมนาที่เชียงราย

หอการค้าเตรียมจัดสัมมนาที่เชียงราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้าไทย เตรียมจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศปลายเดือนนี้ ที่จังหวัดเชียงราย ระดมความคิด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ กำหนดที่จะจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 1,000 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการหอการค้าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!