กนอ.คาดศึกษานิคมกำจัดกากอุตฯเสร็จกลางปี58

กนอ.คาดศึกษานิคมกำจัดกากอุตฯเสร็จกลางปี58
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าฯ กนอ. คาดผลศึกษาตั้งนิคมกำจัดกากอุตฯ เสร็จสิ้นกลางปี 58 ก่อสร้างได้แล้วเสร็จปี 60 ระบุรองรับขยะได้ 20-30 ปี

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงการจัดตั้งนิคมฯ กำจัดกากอุตสาหกรรม ว่า เบื้องต้นพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมจะต้องอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันตก อย่างละ 1 แห่ง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นิคมกำจัดกากอุตสาหกรรมควรมีพื้นที่แต่ละแห่งอย่างน้อย 10,000 ไร่ มีมูลค่าลงทุนประมาณ 10,000-15,000 ล้านบาท เพื่อรองรับกระบวนการจำกัดของเสียทั้งระบบ และรองรับพื้นที่กันชนระหว่างชุมชมกับนิคมฯ  

ทั้งนี้ นายวีรพงษ์ กล่าวว่า หากสามารถจัดตั้งนิคมกำจัดกากอุตสาหกรรมได้ จะสามารถรองรับปริมาณกากอุตสาหกรรมได้ในระยะยาวประมาณ 20-30 ปี โดยคาดว่าในช่วงกลางปี 2558 ผลการศึกษาจะเสร็จสิ้น และคาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้เสร็จภายในปี 256