พณ.ตั้งเป้าส่งออกตลาดอาเซียนโต 5.9%

พณ.ตั้งเป้าส่งออกตลาดอาเซียนโต 5.9%

พณ.ตั้งเป้าส่งออกตลาดอาเซียนโต 5.9%
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงพาณิชย์ เผย แผนขับเคลื่อนตลาดอาเซียน หลังเปิดเออีซีปี 58 ตั้งเป้าส่งออกขยายตัว 5.9%

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมจัดทำเป้าหมายส่งออก ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และกิจกรรม ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ในการขับเคลื่อนการส่งออกในปี 2558 ว่า จากผลการหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน กรมฯ ตั้งเป้าหมายการส่งออกตลาดภูมิภาคอาเซียนขยายตัวร้อยละ 5.9 หรือมีมูลค่า 63,554 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ในแผนยุทธศาสตร์นั้น กรมฯ จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของไทยในอาเซียนเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC มุ่งรักษาตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ควบคู่กับการขยายตลาดสินค้าประเภทนวัตกรรม มีแบรนด์ มีดีไซน์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ พร้อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยเพื่อสามารถแข่งขันในเวทีอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook