อคส.ลั่นจ่ายหนี้2หมื่นล.หมดใน4ปี

อคส.ลั่นจ่ายหนี้2หมื่นล.หมดใน4ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อคส. ลั่น จ่ายหนี้ 2 หมื่นล. หมดใน 4 ปี พร้อมมอบนโยบายพนักงานใน ตจว. เพื่อทำงานราบรื่น

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า ภายใน 4 ปีนี้ อคส. จะสะสางหนี้กับคู่สัญญาในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ปี 2554/2555 จำนวนประมาณ 20,000 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จ โดยจะทยอยจ่ายปีละประมาณ 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็นในส่วนของ ค่าเช่าโกดัง ค่ารมยา ซึ่งส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถจ่ายคืนได้เป็นเพราะบางส่วนยังค้างส่งมอบข้าวเข้าโกดังและบางส่วนยังคงติดขัดในเรื่องของคดีความจึงไม่สามารถคืนเงินประกันได้

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ ทางบร์อด อคส. ได้มอบนโยบายให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างจังหวัดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย