รัฐกำหนดยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร 4 ชนิด

รัฐกำหนดยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร 4 ชนิด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะอนุกรรมการสรุปแผนพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด ระยะ 12 ปี เสร็จแล้ว เตรียมชง กรอ. สัปดาห์ก่อนเสนอ ครม. เห็นชอบ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เป็นที่ชัดเจนแล้ว และเตรียมที่จะนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ. ภายในสัปดาห์หน้า หลังจากนั้นจะนำแต่ละยุทธศาสตร์ไปกำหนดเเผนยุทธศาตร์ ในการพัฒนาพืชเศรษฐกิจทั้ง 4 ชนิด เเบ่งเป็นระยะ ไปสิ้นสุดในปี 2569

โดยแผนได้กำหนดการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทั้ง 4 ประเภท เช่น อ้อย จากเดิมมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ที่ 10 ล้านไร่ มีผลผลิตมากว่า 100 ล้านตัน จะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเป็น 16 ล้านไร่ และเพิ่มปริมาณผลผลิตกว่า 180 ล้านตัน สามารถเพิ่มมูลค่าจาก 2 แสนล้านบาท เป็น 4.5 แสนล้านบาท ขณะที่มันสำปะหลังเพิ่มพื้นที่ปลูกเป็น 8.5 ล้านไร่/ ข้าวโพด เป็น 7.4 ล้านไร่ ปาล์มน้ำมัน เป็น 7.5 ล้านไร่ ซึ่งการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจดังกล่าว จะไปลดพื้นที่เพาะปลูกข้าว โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนา หันมาปลูกพื้นไร่เศรษฐกิจดังกล่าวแทน

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!