ครม.แต่งตั้งเอกชนทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิกก.คดีพิเศษ

ครม.แต่งตั้งเอกชนทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิกก.คดีพิเศษ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อมแต่งตั้งภาคเอกชน ทำหน้าที่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคดีพิเศษ

ในวันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอการแต่งตั้ง พล.อ.ดิฏฐพร ศศะสมิต ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ ยังเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ ตามที่ กระทรวงยุติธรรม เสนอ จำนวน 9 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษชุดปัจจุบันที่หมดวาระ ประกอบด้วย นายวิรัช ชินวินิจกุล ด้านกฎหมาย นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ด้านกฎหมาย นายสุเจตน์ จันทรังษ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ด้านเศรษฐศาสตร์ นายธวัชชัย ยงกิตติกุล ด้านการเงินการธนาคาร นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ด้านความมั่นคงประเทศ นายสันทัด สมชีวิตา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ด้านอุตสาหกรรม นายประมนต์ สุธีวงศ์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!