พลังงานพร้อมยกเลิกสัมปทานปิโตรฯรอบ21

พลังงานพร้อมยกเลิกสัมปทานปิโตรฯรอบ21
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพลังงาน ชี้พร้อมยกเลิกสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21 หากผู้ขอยื่นสัมปทานคุณสมบัติไม่ผ่าน พร้อมเปิดรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน

นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวในงานสัมมนาเรื่อง ถอดรหัสทิศทางน้ำมันโลกว่า สำหรับสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ที่เปิดให้ผู้ประกอบการยื่นขอสัมปทาน ภายในวันที่ 18 ก.พ. 2558 ยังสามารถออกประกาศยกเลิกได้ หากคุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับสัมปทานไม่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรวมทั้งคุณสมบัติที่ภาครัฐกำหนด เพราะมีกฎหมายปิโตรเลียมเป็นการเฉพาะให้กระทรวงพลังงาน สามารถยกเลิกได้ ดังนั้น ระหว่างนี้ กระทรวงพลังงาน พร้อมเปิดรับฟังข้อคิดเห็นเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ของสัมปทานดังกล่าวจากทุกภาคส่วน เพื่อนำข้อดีข้อเสียมาพิจารณาก่อนการอนุมัติ และหลังครบกำหนดเวลาการยื่นขอสัมปทาน ก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลอีกระยะหนึ่ง และยังต้องรอฟังข้อสรุปการพิจารณาในเรื่องนี้จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อีกด้วย