พณ.ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีอำนาจเหนือตลาด

พณ.ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีอำนาจเหนือตลาด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีอำนาจเหนือตลาด ให้เหมาะกับโครงสร้างเศรษฐกิจ พร้อมเข้า ครม. 15 ธ.ค.นี้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้าใหม่โดยทบทวนในส่วนของหลักเกณฑ์ผู้มีอำนาจเหนือตลาดให้เข้มงวดมากขึ้นตามโครงสร้างเศรษฐกิจโดยกำหนดให้ธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่ร้อยละ 30 มียอดขายตั้งแต่ 500 ล้านบาท ขึ้นไป เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดเพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบ หากมีการร้องเรียนการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และในส่วนของการควบรวมธุรกิจนั้น จะมีการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน นอกจากนี้จะมีการเสนอให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เป็นองค์กรอิสระที่มีอำนาจในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ โดยการทบทวนยกร่างกฎหมายดังกล่าวจะแล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 ธ.ค.
เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบก่อนออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!