ประจิน ถกเร่งรัดงานคมนาคม-สื่อเกาะติด

ประจิน ถกเร่งรัดงานคมนาคม-สื่อเกาะติด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีฯ คมนาคม ประชุม เร่งรัดติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัด คาดแล้วเสร็จ 12.00 น. สื่อเกาะติด

บรรยากาศความเคลื่อนไหวการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเพื่อติดตามความคืบหน้างานและโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณการลงทุน 2557 - 2558 รวมถึงการกำกับดูแลรถสาธารณะ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่างการประชุม และรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้ คาดว่า การประชุมดังกล่าว จะแล้วเสร็จในเวลา 12.00 น.

อย่างไรก็ตาม ด้านสื่อมวลชนจากสำนักต่างๆ ได้เดินทางมาติดตามผลการประชุมและความคืบหน้าของแต่ละโครงการ ว่ามีความคืบหน้าได้มากเพียงใด รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ