หม่อมอุ๋ยชี้GDPแค่คาดการณ์อย่ากังวลมี16มาตรการดันศก.

หม่อมอุ๋ยชี้GDPแค่คาดการณ์อย่ากังวลมี16มาตรการดันศก.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ หนุน บริษัทต่างชาติเข้ามาจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในไทย เชื่อมโยงการลงทุนสู่ภูมิภาค ชี้ GDP แค่คาดการณ์อย่ากังวล โว มี 16 มาตรการดัน ศก. จ่อชง ครม.

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยภายหลัง ปาฐกถาพิเศษ New Growth Enginer : New Thailand ในงานสัมมนายุทธศาสตร์ประเทศไทย บนฐานเศรษฐกิจใหม่ โดยระบุ ประเทศไทยควรส่งเสริมให้บริษัทต่างชาติเข้ามาจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศให้บริการเชื่อมโยงการลงทุนไปสู่ภูมิภาคลดปัญหาด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีสำหรับต่างประเทศที่มาตั้งฐานการลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ ควรมีการพิจารณายกเว้นภาษีเกี่ยวกับธุรกิจซื้อมาแล้วขายไป ที่ไม่ได้มีการผลิตในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นเหมือนกับประเทศสิงคโปร์ ที่มีการยกเว้นภาษีการทำธุรกิจซื้อ
มาขายไป ซึ่งง่ายต่อการเข้ามาลงทุนของต่างประเทศเนื่องจากไม่ติดขัดด้านภาษี

นอกจากนี้ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร กล่าวอีกว่า ประเทศไทยไม่ควรกังวลเกี่ยวกับตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจไทย GDP เนื่องจากเป็นเพียงตัวเลขคาดการณ์ ควรที่จะให้ความสำคัญกับตัวเลขการจ้างงานมากกว่า เพราะเป็นตัวสะท้อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

"หม่อมอุ๋ย" โว มี 16 มาตรการดัน ศก. จ่อชง ครม.

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจเปิดเผยภายหลัง ปาฐกถาพิเศษ New Growth Enginer : New Thailand ในงานสัมมนายุทธศาสตร์ประเทศไทย บนฐานเศรษฐกิจใหม่ ว่า รัฐบาลเตรียมออกมาตรการหลายอย่างที่ทำให้เกิดการลงทุนใหม่ในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งมาตรการทั้งหมดที่จะดำเนินการมีมากประมาณ 15-16 มาตรการ ทั้งมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษี ทั้งนี้ หลังจากได้ข้อสรุปชัดเจนว่าจะดำเนินการมาตรการใดบ้าง จะดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีภายใน 3 สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

นอกจากนี้ สำหรับนโยบายสำคัญต่าง ๆ ที่รัฐบาลจะดำเนินการ คือ การยกร่างกฎหมายเพื่อสนับสนุนดิจิตอลอีโคโนมี หรือการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบไอทีเพื่อสนับสนุนธุรกิจและการค้า การศึกษา และงานด้านอื่น ๆ ของประเทศที่เป็นเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการดิจิตอลอีโคโนมีแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ เพื่อสนับสนุนและประสานงานโดยหลังจากดำเนินการเสร็จภารกิจของรัฐบาลนี้จะใช้เวลาอีก 12 เดือนในการวางรากฐานพัฒนาดิจิตอลอีโคโนมีของประเทศ เพื่อให้รัฐบาลใหม่มาสานงานต่อ