กรุงเทพธุรกิจจัดสัมมนายุทธศาสตร์ปท.บนฐานศก.ใหม่
Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060
//s.isanook.com/mn/0/ud/45/227145/575506-01.jpgกรุงเทพธุรกิจจัดสัมมนายุทธศาสตร์ปท.บนฐานศก.ใหม่

กรุงเทพธุรกิจจัดสัมมนายุทธศาสตร์ปท.บนฐานศก.ใหม่

2014-10-29T11:19:00+07:00
แชร์เรื่องนี้

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เปิดเวทีสัมมนา 'ยุทธศาสตร์ประเทศ บนฐานเศรษฐกิจใหม่ ระดมความคิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยเศรษฐกิจ ดิจิตอล-แลนด์ลิงค์'

นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยในงานสัมมนา ยุทธศาสตร์ประเทศ บนฐานเศรษฐกิจใหม่ สองพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดิจิตอล-แลนด์ลิงค์ ว่า จากแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยดิจิตอล อีโคโนมี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของประเทศ ถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศครั้งใหม่ เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้า หลังตกอยู่ในภาวะชะงักงันมาระยะหนึ่ง

ทั้งนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันด้วยดิจิตอล อีโคโนมี จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโลก ขณะที่ยุทธศาสตร์คมนาคมเพื่อเชื่อมต่อระดับภูมิภาคจะรองรับการขยายตัวของธุรกิจในประเทศสู่ประเทศเพื่อนบ้าน จะเป็นตัวเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเร็วขึ้น

อย่างไรก็ตาม การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและเห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาโปรเจกต์ต่างๆ ตามแผนงานของรัฐบาล รวมที้งยุทธศาสตร์ประเทศในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิตอล และยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแลนด์ลิงค์จากการพัฒนาเมกะโปรเจกต์ด้านคมนาคม ซึ่งทุกภาคส่วนจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน พัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์การเติบโตของเศรษฐกิจไทย