กรมการค้าภายในขายไข่ราคาถูกต.ค.-28พ.ย.

กรมการค้าภายในขายไข่ราคาถูกต.ค.-28พ.ย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายในจำหน่ายไข่ไก่ส่งตรงจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ราคาฟองละ 0.10-0.20 บาท เริ่ม 28 ต.ค. - 28 พ.ย.

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาไข่ไก่ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 ผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดมีปริมาณมากกว่าความต้องการของตลาดรองรับ ทำให้เกิดปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด และราคาไข่ไก่ตกต่ำ ส่งผลให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ จะมีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไข่ไก่ให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่ สามารถระบายผลผลิตส่วนเกิน และให้ประชาชนผู้บริโภคได้ซื้อไข่ไก่คุณภาพดี ราคาถูก ซึ่งสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้อีกทางหนึ่ง กรมการค้าภายในจึงเชื่อมโยงผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย รายกลาง และองค์กรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่นำไข่ไก่สด คุณภาพดีจัดจำหน่ายไข่ ในราคาต่ำกว่าราคาขายปลีกของตลาดสด ฟองละ 0.10-0.20 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2557 ณ หน้ากระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี ทุกวันอังคารและวันศุกร์ และส่วนภูมิภาค ณ จุดจำหน่ายของสำนักงานการค้าภายใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ

ซึ่งมั่นใจว่าการจัดจำหน่ายในครั้งนี้สามารถบรรเทาปัญหาด้านปริมาณและราคา เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผ่านช่องทางจำหน่ายปกติ และยังเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางให้ประชาชนผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการเลือกซื้อไข่ไก่ในราคาถูก และประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี