คค.สัมมนาปัญหาขนส่งทางอากาศพร้อมสู่AEC

คค.สัมมนาปัญหาขนส่งทางอากาศพร้อมสู่AEC

คค.สัมมนาปัญหาขนส่งทางอากาศพร้อมสู่AEC
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คมนาคมสัมมนาปัญหาการขนส่งทางอากาศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ เตรียมพร้อมสู่ AEC

นายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านอำนวยการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "อนาคต e-Freight และ Port Community Systems สำหรับประเทศไทย เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ AEC" ว่า การสัมมนาโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อเข้าสู่เออีซี เป็นการเชื่อมโยงการขนส่งในทุกรูปแบบด้วยระบบไอที ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะเริ่มต้นด้วยการเสวนาปัญหาทางอากาศ ก่อนที่จะมีการเสวนาปัญหาด้านการขนส่งทางบกและน้ำในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ปัญหาด้านการขนส่งทางอากาศที่สำคัญ คือ ปัญหาเรื่องการจัดระเบียบเขตปลอดอากรหรือฟรีโซน ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ในปัจจุบันมีการส่งออกสินค้าทางผ่านฟรีโซน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพียงร้อยละ 30 เท่านั้น เมื่อเทียบกับการส่งออกและขายสินค้าด้วยการขนส่งรูปแบบอื่นผ่านทางฟรีโซน โดยสาเหตุหลักมาจากการผูกขาดทางการบริหารในพื้นที่ฟรีโซนที่มีผู้รับสัมปทานจากบริษัทท่าอกาศยานไทย หรือ ทอท. เพียง 2 แห่งคือ บริษัทการบินไทย และ บริษัทบางกอกไฟลท์เซอร์วิส จึงทำให้มีผู้ประกอบการใช้บริการพื้นที่ฟรีโซนไม่มากนัก เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายที่มากกว่าปกติ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook