คสรท.เชื่อโครงการเมกะโปรเจกต์หนุน ศก.พุ่ง

คสรท.เชื่อโครงการเมกะโปรเจกต์หนุน ศก.พุ่ง

คสรท.เชื่อโครงการเมกะโปรเจกต์หนุน ศก.พุ่ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เชื่อโครงการเมกะโปรเจกต์ช่วยเกิดการจ้างงาน หนุนเศรษฐกิจโตพุ่ง ฝากรัฐบาลแก้ไขปัญหาหนี้สิน

นายชาลี ลอยสูงเนิน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หรือ คสรท. เปิดเผยผ่าน รายการ ไอ.เอ็น.เอ็น. โฟกัสเศรษฐกิจ ว่า โครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลที่จะเริ่มการก่อสร้างในเร็ว ๆ นี้ ส่วนตัวเชื่อว่าจะช่วยให้เกิดการจ้างงานและเศรษฐกิจไทยมีอัตราขยายตัวแบบพุ่งขึ้น

ทั้งนี้ หลังจากที่ประเทศไทยมีรัฐบาลไม่ได้ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของแรงงานดีขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจโลกไม่ดี ส่งออกหดตัว ปัญหาการเมือง ผลกระทบจากนโยบายประชานิยมจากรัฐบาลก่อนหน้านี้ ทั้งโครงการรถยนต์คันแรก การปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน ซึ่งเรื่องดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กได้รับผลกระทบและย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นเพื่อความเป็นอยู่ของแรงงานที่ดีขึ้น จึงขอฝากถึงรัฐบาลเรื่องกฎหมายแรงงานในโครงการต่าง ๆ และการเข้ามาดูแลหนี้สินของแรงงาน โดยถ้าคิดเป็นสัดส่วนของการเป็นหนี้คาดมีถึง ร้อยละ 90 ทั้งนี้ วิธีการรัฐบาลอาจโอนย้ายหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบให้เข้ามาอยู่ในความดูแลของรัฐบาล ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1