ตลท.เผย75บจ.6ซีอีโอชิงSETAwards 2014

ตลท.เผย75บจ.6ซีอีโอชิงSETAwards 2014
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตลท. และวารสารการเงินธนาคาร เผย 75 บริษัท และ 6 ซีอีโอ ชิง SET Awards 2014 ประกาศผล 27 พ.ย. นี้

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท. และวารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัล SET Awards ครั้งที่ 11 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด A Move towards Sustainable Growth สะท้อนการให้ความสำคัญกับการพัฒนา "คุณภาพ" ขององค์กรในตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้บริหารสูงสุดในตลาดทุนที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ รางวัล SET Awards เป็นรางวัลที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพให้แก่บริษัท จากความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น บจ. บล. และ บลจ. จึงให้ความสนใจเพื่อให้บริษัทมีส่วนร่วมและมุ่งหวังที่จะได้มาซึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดยบริษัท 75 แห่ง และผู้บริหารสูงสุด 6 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกมาจนถึงรอบสุดท้ายนี้ ล้วนมีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ และได้ยึดถือไว้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี รวมถึงการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมส่วนรวม ซึ่งสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน สมควรแก่การยกย่อง โดยในปีนี้จะมีการประกาศรางวัลในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ที่อาคาร ตลท.