เกษตรกรแนะแก้ปัญหาข้าวแบบบูรณาการ

เกษตรกรแนะแก้ปัญหาข้าวแบบบูรณาการ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตรกร วอนรัฐช่วยหากให้หยุดทำนาปรัง รับรายได้ไม่พอรายจ่าย แนะแก้อย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืน

นายวันชัย มณีโชติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ปัญหาในภัยแล้งในปีนี้ เชื่อว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบ 15 ปี โดยในพื้นที่ อ.บางเลน ปกติจะมีการทำนาปลูกข้าวประมาณ 3 รอบต่อปี คือ นาปี 1 ครั้ง และนาปรัง 2 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวและช่วงปลูกข้าวนาปรังทันทีก่อนเดือนธันวาคม เพราะอาจประสบกับปัญหาภัยแล้ง แต่ทั้งนี้มองว่า หากรัฐบาลจะใช้นโยบายให้ชาวนาปลูกข้าวแค่ปีละ 1 ครั้ง โดยเว้นการทำนาปรังนั้น ถือเป็นเรื่องที่ยาก เพราะหากมีการปลูกข้าวแค่ 1 ครั้ง ชาวนาจะไม่มีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย โดยรัฐบาลควรวางแผนในการบริหารจัดการน้ำและภาคเกษตรกรอย่างมีบูรณาการมากขึ้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำเกษตรกรรม ส่วนจะให้ชาวนาเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอย่างอื่นแทนนั้นควรจัดหาระบบคอนแทคฟาร์มมิ่งเข้ามาใช้เพื่อรองรับผลผลิตและรายได้ ซึ่งหากมีการจัดทำด้วยระบบดังกล่าว ก็เชื่อว่าชาวนาส่วนใหญ่จะยอมรับได้