ผู้ว่า ธปท. คาด เศรษฐกิจไทยปี 58 โต 4.8%

ผู้ว่า ธปท. คาด เศรษฐกิจไทยปี 58 โต 4.8%

ผู้ว่า ธปท. คาด เศรษฐกิจไทยปี 58 โต 4.8%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดเศรษฐกิจไทยปี 58 โตได้ร้อยละ 4.8 ไม่ถึงร้อยละ 6 มองสถานการณ์หนี้ครัวเรือนเริ่มดีขึ้น

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวยอมรับว่า เศรษฐกิจไทยยังคงต้องจับตาในส่วนของปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 83 ของ GDP แม้ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นจะชะลอลงแต่ปัญหาหนี้ครัวเรือนยังต้องใช้ระยะเวลา 2-3 ปี ถึงจะเริ่มลดลงแต่เชื่อว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะเริ่มดีขึ้น เพราะเมื่อภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้นโดยอัตรการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีหน้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.8 แต่ไม่ถึงร้อยละ 6 โดยรายได้ของประชาชนก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ยังมองว่ากรณีที่เกษตรกร จ.ลพบุรี จุดไฟเผาตัวเองหลังไม่ได้รับการแก้ไขหนี้นอกระบบนั้น ถือเป็นปัญหาค่อนข้างหนักและสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนั้นจะต้องแก้ด้วยการสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยการสร้างโอกาสในการทำมาหากินและรู้จักแบ่งรายได้ในการเก็บออมให้สอดคล้องกับรายจ่าย