ก.คลังเร่งพัฒนาเขตศก.พิเศษหวังดึงรายได้เข้ารัฐ

ก.คลังเร่งพัฒนาเขตศก.พิเศษหวังดึงรายได้เข้ารัฐ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงการคลัง เร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหวังเพิ่มรายได้เข้ารัฐ พร้อมลุยเก็บภาษีมรดกขึ้น VAT รอประเมิน

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวในงานสัมมนา GPF Seminar Invesment Now&Next ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. ว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 5 จังหวัดชายแดนนั้น จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มรายได้เข้ารัฐ โดยมีมาตรการลดภาษีให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้าไปลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

ส่วนการปรับโครงสร้างภาษี ยืนยันจะจัดเก็บภาษีมรดกแน่นอน เนื่องจากต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มจะปรับเพิ่มจากปัจจุบัน 7% ในอัตราเท่าไร ต้องดูถึงความจำเป็นว่ามีรายได้เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศมากน้อยเพียงใด